OPM
2005.2024

„Hierarchia funkcjonalna miast w Polsce i jej przemiany w latach 1990–2020”. Premiera raportu już wkrótce!

  • OPMR
  • Artykuł

Już wkrótce ukaże się nowy raport Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej: „Hierarchia funkcjonalna miast w Polsce i jej przemiany w latach 1990–2020”.

Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR przeprowadziło kompleksowe badanie identyfikujące funkcje usługowe polskich miast, zwane również funkcjami centralnymi, oraz rolę, jaką ośrodki miejskie pełnią w kontekście swojego otoczenia. Wyniki badań opartych na teorii ośrodków centralnych mogą mieć praktyczne zastosowanie w planowaniu polityk regionalnych i krajowych. Takie podejście pozwala skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast i uwzględniać rolę, jaką pełnią one dla regionów.

Czas przygotowań do aktualizacji dokumentów programujących rozwój kraju w perspektywie średniookresowej, w szczególności krajowej strategii rozwoju regionalnego, wydaje się dobrym momentem do podjęcia poważnej debaty nad tym, jakie realne cele należy wyznaczyć; jakie wsparcie jest potrzebne z poziomu krajowego i regionalnego, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom takich procesów jak depopulacja, koncentracja zasobów rozwojowych i polaryzacja przestrzenna rozwoju?

Głęboko wierzymy, że opracowana w ramach programu badawczego Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR klasyfikacja miast, powstała na podstawie badania funkcji centralnych, będzie dobrym punktem wyjścia do debaty na wymienione powyżej tematy, a identyfikacja najbardziej zagrożonych ogniw tej sieci pozwoli na podjęcie skrojonych na konkretne potrzeby działań. Konieczna jest rozmowa o tym, jak w ramach polityk publicznych i przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi przeciwdziałać negatywnym skutkom metropolizacji i coraz większej centralizacji sieci osadniczej.

  • Czy istnieją skuteczne sposoby na zahamowanie procesu degradacji miast niższego rzędu?
  • Jakie działania można podjąć, aby zwiększyć ich atrakcyjność?
  • W jaki sposób zaprogramować wsparcie dla tych miast, aby było skuteczne i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i problemów?
  • Czy istnieją przykłady udanych inicjatyw lub projektów, które przyczyniły się do odnowy miast niższego rzędu?
  • Jakiego typu wsparcia potrzebują polskie metropolie, aby wygrywać konkurencję o ograniczone zasoby na rynku europejskim?
  • Które filary rozwoju miejskiego są kluczowe i które z nich wymagają wsparcia z zewnątrz?


***

Więcej o tematyce raportu przeczytać można na naszej stronie oraz w artykule opublikowanym na Portalu Samorządowym.

Zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz zapisania się na nasz newsletter, by otrzymać dostęp do raportu od razu po jego premierze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *