OPM
2505.2020

Jak wykorzystać przestrzeń ulic w dobie pandemii. Poradnik

  • OPM
  • Artykuł

Pandemia koronawirusa zmieniła w ostatnich miesiącach każdy aspekt życia w mieście. W odpowiedzi na nią urzędnicy, z całego świata, zajmujący się miejską mobilnością starali się jak najszybciej dostosować do nowej sytuacji. Wdrażane nowe rozwiązania miały na celu umożliwienie niezbędnych podróży w obrębie miasta, np. do pracy, oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni publicznych, m.in. w zakresie zachowania wymaganego dystansu.

National Association of City Transportation Officials (NACTO), amerykańska organizacja zajmująca się mobilnością, opracowała poradnik dla miast w zakresie dostosowania ulic do warunków, jakie wymusiła pandemia COVID-19 – Streets for Pandemic Response and Recovery (pobierz). W publikacji zebrano szereg potencjalnych działań, jakie lokalne władze mogą wykorzystać, aby przestrzenie ulic były lepiej wykorzystane nie tylko podczas pandemii, ale również po niej. Opracowanie zawiera informacje w zakresie rozwiązań dotyczących:

  • przestrzeni dla pieszych, rowerzystów i innych form przemieszczania się,
  • ulic o uspokojonym ruchu,
  • stref dla dostaw (np. dla sklepów),
  • ogródków gastronomicznych,
  • straganów.

outdoor_dining

Jak zauważają autorzy to historyczny moment dla miast. Trudne czasy są dają możliwość zmienienia dotychczasowego kursu i zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie mobilności. Jak tłumaczą w szczególności dotyczy to wykorzystania przestrzeni, które dotychczas były wykorzystywane np. przez transport samochodowy. W prowadzany w kolejnych krajach wymóg dystansu między ludźmi wymusił w wielu przypadkach poszerzenie przestrzeni pieszych.

Tab. Możliwe działania względem ulic.covid-koronawirus-zmiany w miescie-rekomendacje-ulice-przestrzeń-opm


POBIERZ

Streets for Pandemic Response and RecoveryZapoznaj się naszymi raportami:

Działania miast w dobie pandemii
O pierwszych reakcjach samorządów na epidemię m.in. w zakresie pomocy dla przedsiębiorców i instytucji kultury, funkcjonowania urzędów i transportu publicznego
.

COVID-19 i nowe kierunki (nie)mobilności
O reakcjach na nową sytuację wybranych miast i usługodawców mobilności współdzielonej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *