OPM
2210.2021

Jarocin testuje wszystkie nowinki

  • Hanna Milewska-Wilk
  • Artykuł

Jarocin wzbudził duże zainteresowanie mediów, kiedy oddano tam do użytku pierwsze mieszkania na wynajem opatrzone stemplem „Mieszkanie Plus”. Aktywność władz tej miejsko-wiejskiej gminy w dziedzinie mieszkalnictwa jest jednak dużo wcześniejsza i wciąż duża.

Jarocin i jego zasoby

Jarocin ma nieco ponad 45 tysięcy mieszkańców. Jako gmina miejsko-wiejska od lat borykała się z odpływem mieszkańców, również z miejscowości wokół miasta będącego siedzibą gminy i powiatu. Jarociński TBS zajmuje się zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy wniesionym do spółki aportem. Dodatkowo, poprzez spółki celowe, buduje i pozyskuje finansowanie na kolejne projekty z każdego dostępnego źródła. Dzięki konstrukcjom wykorzystywanym przez samorząd i w ścisłej współpracy z jarocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oddano już do użytkowania 366 mieszkań w samym Jarocinie i przy granicach miasta. W lutym 2022 zakończy się także budowa kolejnych 78 mieszkań w Potarzycy (wieś w powiecie jarocińskim). W planach jest kolejne 50 lokali w dwóch mniejszych miejscowościach.

Źródło: Jarocińskie TBS, materiały seminaryjne.

Finansowanie

Dzięki dość złożonej konstrukcji finansowej, TBS korzysta z finansowania z kilku programów. Na całość składa się udział w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego z BGK, z Funduszu Dopłat (generalne remonty dawnego zasobu komunalnego), czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z KZN. Środki własne gminy zaangażowane w budowę to około 5% całej wartości inwestycji. Obciążenie zobowiązaniami nie dotyka więc ani gminy ani TBS. Koszt pozyskania 1m2 mieszkania wraz z bieżącym jego utrzymaniem (eksploatacja bez mediów) to 12,50 zł – stawka ta była bardzo dopasowana do wyznaczanych w programie Mieszkanie Plus, kolejne etapy również utrzymują te opłaty na poziomie do 16 zł za m2.

Efekty

Dzięki niskim kosztom, gmina Jarocin najmuje znaczną część mieszkań jako swój zasób komunalny. Jest to co z kolei wykorzystywane przy pozyskiwaniu kredytów na inwestycje. Lokalne duże przedsiębiorstwo zarezerwowało część mieszkań (30 lokali) na potrzeby pracowników i specjalistów zatrudnianych z dalszych regionów. Efekty tak dużej aktywności budowlanej i oddawanych mieszkań wpłynęły już na lokalny rynek. Właśnie trwają przeprowadzki do pierwszych oddanych w 2018 roku osiedlach – domkach i blokach zbudowanych przez prywatnych przedsiębiorców. Przybywa także mieszkańców całej gminy, szczególnie tych najmłodszych. Rozproszenie nowych inwestycji i budowanie poza samym Jarocinem dla całej gminy miejsko-wiejskiej jest bardzo korzystne. Profity znajdziemy zarówno pod kątem finansowym, ale i w kategoriach społecznych. Szkoły, które miały być zamykane, mają plany rozbudowy i stają się lokalnymi centrami aktywności mieszkańców. Przybywa dzieci, wykorzystywana jest zbudowana wcześniej przez gminę infrastruktura i linie komunikacyjne. Finansowo gmina cieszy się większymi wpływami. Dochody z PIT, czy z subwencji oświatowej, brak jednoczesnego obciążenia ryzykiem kredytowym, to ogromne plusy. Przy tym wszystkim mieszkańcy mają lokale o dobrym standardzie oraz bardzo konkurencyjny rynek najmu i mieszkaniowy. Warunki dla przyszłych najemców dotyczyły również umów o pracę na terenie gminy – częściowo wpłynęło to również na lepsze warunki dla pracowników i dochody gminy.

Jarocin – znacząca zmiana

W całych zasobach mieszkaniowych Jarocina (15655 mieszkań na koniec 2020 roku – BDL GUS) nowe mieszkania budowane przez JTBS to znacząca zmiana jakościowa. Koszty bieżącego utrzymania są bardzo korzystne. Z jednej strony dla gminy, która zapewnia w ten sposób mieszkania komunalne. Z drugiej zaś dla mieszkańców będących bezpośrednimi najemcami w nowych budynkach. To właśnie część z nich może liczyć na dojście do własności. Takie inwestycje wymagają pracy i sporo wiedzy. Dzięki specjalnej konstrukcji stosowanej w Jarocinie nie są jednak obciążeniem finansowym dla gminy. Co więcej – zapewniają mieszkańcom dobre warunki zamieszkiwania i przez to zwiększają wpływy do lokalnego budżetu.

O wizji rozwoju mieszkalnictwa na terenie gminy można dowiedzieć się więcej z wystąpienia
prezesa Jarocińskiego TBS, p. Jerzego Wolskiego.
Nagranie pochodzi z seminarium pt. Rola mieszkalnictwa w rozwoju miast – jak wyjść poza schemat?,
które odbyło się 6 października w Starachowicach.

[link do prezentacji]

Zachęcamy również do zapoznania się z doświadczeniami innych miast oraz podsumowaniem
dyskusji o problemach i wyzwaniach związanych z prowadzeniem polityki mieszkaniowej:

Zobacz jak: Pleszew opracował kompleksową politykę mieszkaniową

Starachowice odnawiają tradycję

Kołobrzeg chce zadbać o mieszkańców w Kurorcie

Piotrków Trybunalski tworzy „Młode Stare Miasto”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *