OPM
2210.2021

Kompleksowa polityka mieszkaniowa – Pleszew

  • Kamil Nowak
  • Artykuł

Pleszew to gmina miejsko-wiejska położona w województwie wielkopolskim, zamieszkiwana przez niespełna 30 tys. osób, z czego 17 tys. to mieszkańcy miasta.

Polityka mieszkaniowa jest dla lokalnych włodarzy fundamentem rozwoju miasta. Pleszew jest przykładem gminy, która chce mieć realny wpływ na rozwój mieszkalnictwa na swoim obszarze. Podejmowane działania wykraczają daleko poza obligatoryjne zadania własne gminy. Pleszew wyróżnia się zintegrowanym podejściem do kształtowania polityki mieszkaniowej, w którym dąży do podnoszenia jakości zamieszkania na terenie gminy nie tylko poprzez rozwój mieszkalnictwa społecznego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, ale również swoimi działaniami wpływa na zwiększenie oferty mieszkaniowej w różnych sektorach.

Samorządowy interwencjonizm

Gmina postanowiła całkowicie odejść od budownictwa socjalnego. Władze swoją ofertą mieszkaniową chcą dotrzeć do osób aktywnych zawodowo, którzy z różnych powodów nie posiadają zdolności kredytowej. Miasto tworząc nowe zasoby mieszkaniowe, zachęca doczasowych najemców zasobów komunalnych, których sytuacja materialna się poprawiła, do poprawy warunków mieszkaniowych. Uwolnione w ten sposób lokale przekazywane są na rzecz osób znajdujących się w trudniej sytuacji. Władze gminy podejmują się również uzupełniania oferty komercyjnej na rynku nieruchomości. Miasto widząc brak realizacji prywatnych inwestorów, same zaczęło tworzyć ofertę mieszkań szeregowych. Samorządowy interwencjonizm spowodował wejście na rynek dewelopera, który wpłynął na poszerzenie oferty. Jednocześnie podejmowane przez miasto inicjatywy wpływają na obniżenie cen na rynku komercyjnym.

Źródło: UMiG Pleszew, materiały seminaryjne.

Jednym z głównych powodów, dla którego włodarze zdecydowali się na prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej jest sytuacja demograficzna. Chcą oni doprowadzić do sytuacji, w której liczba mieszkańców gminy nie będzie spadała.  Gmina przeprowadziła badanie wśród pracowników pleszewskich firm, którzy dojeżdżają do pracy. Wyniki jasno wskazały, że jednym z najważniejszych czynników, które skłoniłyby ich do zamieszkania w mieście jest element dostępności mieszkań. Władze w swojej ofercie mieszkaniowej 20% puli mieszkań przeznaczają dla osób spoza gminy.

Pleszew i plany

Pleszew planuje do 2023 r. zwiększyć ofertę mieszkaniową o 210 lokali.  Rozwój zasobów mieszkaniowych odbywa się w pięciu obszarach. Są to:

  1. Możliwość dojścia do własności przez Budownictwo na wynajem.
  2. Budownictwo na wynajem bez dojścia do własności.
  3. Budownictwo komunalne.
  4. „Promieszkaniowe” gospodarowanie mieniem komunalnym.
  5. Budownictwo komercyjne.

Wartość inwestycji podejmowanych przez miasto wynosi 48,5 mln zł, z czego środki zewnętrzne stanowią 32,5 mln zł, kredyt 0,9 mln zł a środki z budżetu gminy i PTBS , to 7 mln zł.

O roli mieszkalnictwa w rozwoju Pleszewa oraz o realizacji poszczególnych programów budownictwa
mieszkaniowego, dowiedzieć się można więcej z wystąpienia burmistrza miasta i gminy Pleszew, pana dr hab. Arkadiusza Ptaka.
Nagranie pochodzi z  seminarium pt. Rola mieszkalnictwa w rozwoju miast – jak wyjść poza schemat?,
które odbyło się 6 października w Starachowicach.

 

 

[link do prezentacji]

Zachęcamy również do zapoznania się z doświadczeniami innych miast oraz podsumowaniem dyskusji o problemach i wyzwaniach związanych z prowadzeniem ambitnej polityki mieszkaniowej:


Zobacz jak:

Starachowice odnawiają tradycję

Jarocin testuje wszystkie nowinki

Piotrków Trybunalski tworzy „Młode Stare Miasto”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *