OPM
2005.2022

„Kwestia mieszkaniowa a kryzys uchodźczy. Wspólne wyzwania i rozwiązania dla równoważenia sektora mieszkalnictwa w Polsce”

  • OPM
  • Artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym raportem z serii raportów Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR w temacie mieszkalnictwa i polityk społecznych. Opracowanie „Kwestia mieszkaniowa a kryzys uchodźczy. Wspólne wyzwania i rozwiązania dla równoważenia sektora mieszkalnictwa w Polsce” podejmuje tematy na styku polityk: migracyjnej, mieszkaniowej i miejskiej. To głos w dyskusji nad rozwiązaniami, dzięki którym możliwe będzie zarządzanie kryzysem uchodźczym w skali średnio- i długookresowej przy możliwym pełnym wykorzystaniu istniejących zasobów oraz oszczędnym gospodarowaniu środkami na ten cel.

Kryzys uchodźczy a polityka mieszkaniowa

Polska w krótkim czasie stała się krajem, który poza Turcją stanowi miejsce schronienia dla największej liczby uchodźców na świecie. Przybywają oni przede wszystkim do dużych miast i obszarów metropolitalnych, w których szybko zaczęły się wyczerpywać możliwości recepcji. Tymczasem w Polsce znajduje się wiele miast średnich kurczących się, które mają potencjał rozwoju i rozwinięty rynek pracy. Jednocześnie często brakuje w nich dostępnych mieszkań. Słabo rozwinięty jest ich rynek najmu i powstaje w nich mało nowych inwestycji mieszkaniowych – poza indywidualnym budownictwem jednorodzinnym, zazwyczaj w obszarze podmiejskim.

Relokacja do miast średnich wymaga wdrożenia rozwiązań, które w krótkiej perspektywie zapewnią godne warunki życia tysiącom uchodźców. Bez stawiania obozów, jak w wielu miejscach na świecie, jednocześnie odciążając obywateli udostępniających swoje lokale. W raporcie wskazano różne drogi prowadzące do poprawy sytuacji mieszkaniowej w kontekście kryzysu, wskazując m.in. na adaptację pustostanów znajdujących się w zasobach publicznych czy potrzebę poszukiwania zachęt do uruchamiania pustostanów prywatnych.

Zintegrowane osiedla modułowe

Jedną z  głównych rekomendacji jest propozycja wdrażania zintegrowanych osiedli modułowych dla uchodźców. W przeciwieństwie do obozów dla uchodźców, które zazwyczaj prowadzą do gettoizacji i wykluczenia, rozwiązanie to zakłada integrację w sferach: przestrzenno-funkcjonalnej, komunikacyjnej, społecznej oraz bezpieczeństwa na okres przejściowy do chwili możliwego powrotu do Ukrainy lub zakorzenienia się w mieście. Propozycja opiera się na technologii budownictwa modułowego – szybszego, tańszego i elastycznego, ale jednocześnie zapewniającego odpowiedni standard mieszkaniowy.

Powstanie tego typu osiedli może być impulsem do poprawy sytuacji mieszkaniowej w mieście poprzez powstanie presji na rozwój budownictwa wielorodzinnego, realizowanego zarówno przez sektor społeczny, jak i deweloperów. Przy systemowym podejściu do jego wdrożenia może to być to również narzędzie krajowej polityki miejskiej, wspierające rozwój miasta średnich poza zasięgiem oddziaływania dużych metropolii.

W raporcie znaleźć można m.in.:

  • diagnozę kryzysu uchodźczego,
  • omówienie sytuacji mieszkaniowej w kraju z wyróżnieniem grupy miast średnich,
  • przegląd rozwiązań z zakresu recepcji uchodźców na świecie,
  • przegląd rozwiązań stanowiących alternatywy dla obozów dla uchodźców,
  • rekomendacje rozwiązań w kontekście kryzysu uchodźczego w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Uchodźcy a mieszkalnictwo

[POBIERZ]


Zachęcamy do przeglądania naszych pozostałych publikacji

A także by obserwować nas na FacebookuTwitterze, oglądać na YouTube

Możliwość komentowania została wyłączona.