OPM
1503.2023

Znamy program Local Trends – IRMiR partnerem wydarzenia!

 • Local Trends
 • Wydarzenie

W dniach od 3 do 4 kwietnia w Sopocie odbędzie się III edycja kongresu, podczas którego poruszane są tematy kluczowe dla przyszłości finansowej samorządów. Zaplanowanych jest aż trzydzieści debat z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów, biznesu oraz nauki. W programie nie zabraknie także warsztatów oraz przykładów udanych inwestycji oraz projektów prezentowanych w ramach Sceny Dobrych Praktyk.

Wydarzenie otworzy wystąpienie Pawła Szefernakera, wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu które poprzedzi debatę „Mapa wyzwań w relacjach na linii rząd-samorząd”. Swój udział zadeklarowało już liczne grono włodarzy gmin, miasteczek, miast. Podczas dwóch dni kongresu odbędzie się siedem sesji plenarnych poświęconych zagadnieniom takim jak:

  • reforma finansów samorządowych
  • finansowanie inwestycji
  • transformacja cyfrowa
  • szanse dla miast wynikające ze strategicznych projektów dekarbonizacyjnych
  • zielona transformacja z perspektywy małych i dużych samorządów

Pozostałe panele dyskusyjne dotyczyć będą zagadnień takich jak m.in.: wsparcie dla mieszkalnictwa komunalnego, rozwój społeczności energetycznych i klastrów energii czy wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Samorządy wobec multikryzysów i wyzwań rozwoju” a uczestnicy deklarują wolę podjęcia merytorycznej dyskusji, ponad podziałami, która ma przynieść realną zmianę. Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie www.localtrends.pl

Pytania o przyszłość finansową samorządów

Jaka będzie przyszłość systemu finansów samorządowych? Jaki wpływ na świadczenie usług dla mieszkańców ma i będzie miał kryzys energetyczny? Czy samorządowe budżety, w szczególności budżety dużych miast, wytrzymają dalszą dewastację systemu dochodów własnych JST zwłaszcza w połączeniu z wysoką inflacją i ciągle rosnącymi kosztami świadczenia podstawowych usług publicznych w zakresie transportu, edukacji, czy chociażby zdrowia?

To bardzo ważne pytania i tematy, które muszą stać się przedmiotem dialogu pomiędzy rządem, a samorządem terytorialnym. Trzeba im się przyjrzeć także w szerokiej debacie publicznej, zwłaszcza w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych i zmian, które mogą przynieść na ogólnopolskiej scenie politycznej. Inicjatorami takiej dyskusji muszą być samorządy i to samorządy z taką inicjatywą występują. Dlatego zapraszam wszystkich, którym przyszłość polskiego samorządu nie jest obojętna do udziału w tegorocznej edycji Local Trends – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Miasta Białystok, prezes Unii Metropolii Polskich.

Prezydent Białegostoku weźmie udział w dyskusji na temat reformy finansów samorządowych z Sebastianem Skuzą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.

Przykłady zza oceanu

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Kevin Kane, Prezydent Memphis Convention & Visitors Bureau, który opowie o tym jak zmieniał się przemysł turystyczny w Memphis. Ekspert opowie m.in. o wykorzystaniu technologii do promocji miasta i o korzyściach płynących z tego typu inwestycji.

W obliczu zbliżających się wyborów oraz wyzwań, z którymi mierzą się miasta i gminy wiejskie, wydarzenia takie jak kwietniowy Samorządowy Kongres Finansowy mają coraz większe znaczenie, także dla wyborów. – Bardzo zależało nam na takim wydarzeniu, właśnie z udziałem skarbników, analityków, ekonomistów. Bo żeby rozmawiać o rozwoju, o inwestycjach, o poprawie jakości życia mieszkańców – trzeba najpierw ustalić zasady finansowania i pozyskiwania środków na te cele – podkreśla Maciej H. Grabowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Myśli Strategicznych, która współorganizuje  wydarzenie razem z Grupą MTP.

Pełen program wydarzenia oraz formularz do rejestracji dostępny jest na stronie: www.localtrends.pl

#DołączDoDebaty podczas Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

3-4 kwietnia 2023, Sheraton Sopot Hotel

https://localtrends.pl/

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań

Organizatorzy: Grupa MTP, Fundacja Centrum Myśli Strategicznych

Partnerzy Strategiczni: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

Partner Generalny: Bank Gospodarstwa Krajowego

Partner: InPost

Sponsor: Polska Bezgotówkowa

Partnerzy Merytoryczni: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Fundacja im. Stefana Batorego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Partnerzy instytucjonalni: Fundacja RC, Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich

Możliwość komentowania została wyłączona.