OPM
0409.2021

Miasta lepszej przyszłości – WUF11

  • OPM
  • Wydarzenie

„Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”. Tak właśnie brzmi hasło przewodnie 11. edycji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum – WUF11). Jest to największe globalne wydarzenie poświęcone tematyce rozwoju miast, organizowane co dwa lata przez UN-HABITAT, Program ONZ ds. Osiedli Ludzkich. Spotkanie służy dyskusji nad globalnymi wyzwaniami związanymi z procesem urbanizacji oraz promowaniu roli dobrych polityk miejskich, na różnych poziomach zarządzania, jako bardzo ważnego narzędzie na drodze do realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym tych związanych z adaptacją do zmian klimatu. Gospodarzem przyszłorocznego forum, które odbędzie się w dniach 26-30 czerwca, jest miasto Katowice. Współorganizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, natomiast partnerem strategicznym pomagającym w organizacji i odpowiadającym m.in. za tworzenie i koordynację programu WUF11 jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Według najnowszych danych około 60% ludzi na świecie mieszka w miastach i ten odsetek wciąż wzrasta. Coraz więcej państw, w tym również Polska, staje przed wyzwaniami, którym trzeba sprostać w najbliższych latach. Chodzi m.in. o demografię, transport, ochronę środowiska, zmiany klimatu czy skutki pandemii COVID-19.  Doskonałym polem do dialogu  i wypracowania rozwiązań będzie 11. edycja Światowego Forum Miejskiego, która w czerwcu 2022 roku odbędzie się w Katowicach.

Po co WUF?  

Każda edycja Światowego Forum Miejskiego to przede wszystkim okazja do wymiany dobrych praktyk oraz tworzenia rekomendacji dla polityk miejskich. Po raz pierwszy WUF został zorganizowany w 2002 roku. Do tej pory, cykliczne wydarzenie spotykało się zainteresowaniem kilkunastu tysięcy osób z większości państwa świata, tj. przedstawicieli władz, środowiska naukowego, instytucji finansowych czy organizacji rządowych i pozarządowych. Jest to zatem idealne podłoże do sieciowania osób, interesujących się polityką miejską i działających na rzecz poprawy środowiska miast.

W organizację przyszłorocznego wydarzenia włączeni są ludzie młodzi, dla których ważna jest możliwość zaangażowania się w dyskusję nad kreowaniem miast. W grudniu 2020 r. powołana została Rada Młodych, w skład której wchodzą studenci i licealiści wykazujący zamiłowanie do tematyki miejskiej. Zadaniem powstałej Rady jest przygotowanie i realizacja inicjatyw towarzyszących największemu globalnemu wydarzeniu. Takie podejście jednoznacznie wskazuje, że WUF nie jest jedynie nakierowany na profesjonalistów z kilkudziesięcioletnim dorobkiem, a stanowi szerokie pole do dialogu dla wszystkich użytkowników miasta.

WUF a sprawa polska

W trakcie WUF11 zaprezentowany zostanie Plan Działań Dla Miast – katalog działań ukierunkowujący miasta na rzecz zielonej, dostępnej i produktywnej transformacji. Dokument ten porusza zagadnienia m.in. związane z promocją niskoemisyjnych środków transportu, zmianą zachowań transportowych, zazielenianiem miast, zwiększaniem powierzchni biologicznie czynnych czy działaniami na rzecz projektowania dostępnych publicznie przestrzeni. To wszystko w myśl idei miasta 15-minutowego oraz zgodnie z modelem zrównoważonej urbanizacji. Dokument zostanie przygotowywany wspólnie z miastami wyrażającymi chęć realizowania planu na przestrzeni kolejnych miesięcy do WUF11.

Już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej imprezie. Zachęcamy do śledzenia aktualności związanych ze Światowym Forum Miejskim, poprzez strony internetowe:

?https://wuf11.katowice.eu/

?https://wuf.unhabitat.org/

oraz na stronie internetowej i profilu Facebook Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *