OPM

Mieszkalnictwo

[ezcol_1quarter]mieszkalnictwo-spoleczne-raport-instytut rozwoju miast i regionow- obserwatorium polityki miejskiej[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

Potrzeba posiadania mieszkania należy do podstawowych potrzeb egzystencjalnych człowieka, warunkujących realizację prawa do posiadania dzieci, do założenia rodziny. Problem z dostępnością mieszkań dotyczy w szczególności miast. Jak zwracają uwagę naukowcy, rynek mieszkaniowy jest zjawiskiem wykraczającym poza reguły prostej gry rynkowej, dlatego jego regulacja powinna stanowić jeden z zasadniczych zakresów polityki miejskiej.

Publikacja ,,MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE” składa się z dwóch powiązanych części. Pierwsza ma charakter monitoringowy i będzie cyklicznie powtarzana co 3 lata. W ramach niej zbadano politykę mieszkaniową miast,  m.in. w zakresie liczby mieszkań komunalnych i liczby ludności zamieszkującej te zasoby, zasad wynajmowania mieszkań, stawek czynszu i czynnikach je określających, zaległości czynszowych i procedur eksmisyjnych.

Druga cześć raportu zatytułowana ,,spojrzenie w głąb” ma charakter problemowy. W ramach niej eksperci przyglądają się bliżej: wieloletnim programom gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin (po raz pierwszy przeprowadzono ilościowe i jakościowe badanie WPGMZG), warunkom mieszkaniowym seniorów, programom społecznego budownictwa czynszowego, polityce finansowej dotyczącej gospodarki mieszkaniowej. [/ezcol_3quarter_end]


Mieszkalnictwo społeczne.
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: A. Muzioł-Węcławowicz, K. Nowak
Autorzy: Alina Muzioł-Węcławowicz, Kamil Nowak, Agnieszka Cieśla, Jan Cieśla, Rafał Iwański, Aleksandra Jadach-Sepioło

POBIERZ


Raport powstał przy współfinansowaniu z PFR Nieruchomości.