OPM

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w różnych grupach wiekowych [Studia Ekonomiczne, 103/2012]