OPM

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, Tom II