Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, Tom II - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, Tom II