OPM

Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Analiza wybranych wymiarów [Studia Regionalne i Lokalne, 4(46)/2011]