Alternatywne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych [Finanse i zarządzanie, 2(3)/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Alternatywne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych [Finanse i zarządzanie, 2(3)/2013]