OPM

Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce [Finanse i zarządzanie, 1(2)/2012]