OPM

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mysłowice za lata 2011- 2014 wraz z harmonogramem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2015- 2018