OPM

Aspekty prawne konkurencyjności specjalnych stref ekonomicznych [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367/2014]