OPM

Atrakcyjność turystyczno- rekreacyjna dolin rzecznych a ich rewitalizacja na przykładzie doliny Bystrzycy w Lublinie [Problemy Rozwoju Miast, 2/2013]