OPM

Audyt wewnętrzny instrumentem wspomagającym zarządzanie organizacją w sektorze publicznym [Studia Ekonomiczne, 141/2013]