OPM

Badania na temat mieszkalnictwa w Polsce. Badania na reprezentywnej grupie Polek/Polaków