OPM

Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji [Acta Geographica Silesiana, 11/2012]