OPM

Białostocka Karta Miejska jako przykład innowacyjnego narzędzia zarządzania komunikacją miejską na terenie Białostockiego Obszaru Metropolitalnego [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402/2015]