OPM

Formy zagospodarowania terenów poprzemysłowych [Zarządzanie i Edukacja, 94/2014]