OPM

Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów [Zarządzanie i Edukacja, 70-71/2010]