OPM

Katedry w układach urbanistycznych miast średniowiecznych [Zarządzanie i Edukacja, 70-71/2010]