OPM

Pojęcie regionu w naukach geograficznych [Zarządzanie i Edukacja, 70-71/2010]