OPM

Rola parków technologicznych w kształtowaniu przestrzeni [Zarządzanie i Edukacja, 94/2014]