OPM

Przyjazna przestrzeń publiczna. Studium cech fizycznych i niefizycznych, w szczególności z myślą o uczestniku małoletnim [Zarządzanie i Edukacja, 90/2013]