OPM

Budżet obywatelski jako instrument kształtowania przestrzeni miasta – przykład Łodzi i Katowic