Czy zieleń stanowi zagrożenie zabytkowej przestrzeni rynków małych miast północno- wschodniej Polski [Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Czy zieleń stanowi zagrożenie zabytkowej przestrzeni rynków małych miast północno- wschodniej Polski [Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce]