OPM

Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim) [Studia Ekonomiczne, 134/2013]