OPM

Czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej w miastach średnich województwa dolnośląskiego na przykładzie Bolesławca i Jeleniej Góry [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418/2016]