OPM

Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej [Studia Regionalne i Lokalne, 4(54)/2013]