OPM

Delimitacja obszarów funkcjonalnych małych i średnich miast w regionie łódzkim [Studia Miejskie, 18/2015]