OPM

Determinanty skuteczności wydarzeń marketingowych w tworzeniu turystycznego wizerunku miasta [Studia Ekonomiczne, 119/2012]