OPM

Diagnoza sytuacji społeczno- ekonomicznej miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną