OPM

„Dobre miasto”. W poszukiwaniu właściwej społeczno- przestrzennej formy miasta [Studia Miejskie, 4/2011]