OPM

Dokumenty planistyczne w krajowej infrastrukturze informacji przestrzennej [Człowiek i Środowisko, 39 (1)/ 2015]