Dostępność geograficzna ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym [Problemy Rozwoju Miast 1/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Dostępność geograficzna ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym [Problemy Rozwoju Miast 1/2015]