Dostępność przestrzenna parków wodnych w województwie łódzkim [Problemy Rozwoju Miast, 3/2016] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Dostępność przestrzenna parków wodnych w województwie łódzkim [Problemy Rozwoju Miast, 3/2016]