OPM

Doświadczenia i wnioski z wdrażania mechanizmów współpracy finansowej samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych