OPM

Strategiczny program realizacji badań i wdrożeń IGPIM na tle kierunków zwiększania efektywności zarządzania zasobami drzew w miastach [Człowiek i Środowisko, 37(4)/2013]