OPM

Duże miasta Polski- wyzwania rozwojowe a interwencja w ramach polityki spójności 2004-2006 [Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne 2011]