OPM

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie