OPM

E- administracja w ujęciu jakościowym i finansowym [Finanse i zarządzanie, 3(3)/2012]