OPM

Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny [Studia Ekonomiczne, 134/2013]