OPM

Efektywność, planowanie, rozwój- jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych