OPM

Ekonomiczny wymiar administracji publicznej [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 21/2014]