„Europejskie dobre praktyki” jako narzędzie eliminacji wąskich gardeł na śródlądowych drogach wodnych [Ekonomika Transportu i Logistyka, 50/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

„Europejskie dobre praktyki” jako narzędzie eliminacji wąskich gardeł na śródlądowych drogach wodnych [Ekonomika Transportu i Logistyka, 50/2014]