OPM

Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce [Studia Regionalne i Lokalne, 2(52)/2013]