OPM

Funkcje miast i ich subiektywna percepcja (na przykładzie regionu śląskiego) [Acta Geographica Silesiana, 14/2013]