OPM

Funkcjonowanie przewoźników niezależnych w transporcie pasażerskim aglomeracji bydgoskiej i lubelskiej [Prace Komisji Geografii Komuikacji PTG, 11/2005]